Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar". De subtila kropparna består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är väldigt tät energimassa (materia)

Läs mer