Stora vägledningen

Står du inför ett vägval i livet? Känns det som att du sitter fast? Upplever du att du gör allt du kan för att förändra något, men ändå inte får de resultat du vill ha? Angela kan hjälpa dig att se din situation ur ett högre perspektiv. Som medial empat har hon kontakt med energi från flera dimensioner och kan därför se det övergripande perspektivet kring varför saker är som de är i ditt liv. Det finns alltid en mening med det som sker. Ibland räcker det att bli medveten om vilka lärdomar du kan dra av din situation för att blockeringarna ska försvinna och du kan gå vidare. Angela tolkar korten i kombination med de energier hon förnimmer runt dig. Hon urskiljer vilka hinder som finns och hur du kan bli fri från dem. Det är en intuitiv läsning med stärkande budskap från både den undre och övre energidimensionen (kraftdjur, änglar & guider).

Pris
Besök: 990 SEK/ 1h
Telefon: 790 SEK/1h
Mailsvar: 590 SEK

Om du mailar din fråga får du svar i skriftlig form. Bifoga gärna ett foto på dig själv. Hör av dig om du känner dig osäker på hur du ska formulera din fråga/dina frågor. Välkommen!

Tarot och shamanska kort

Tarot är en uppsättning symboliska, arketypiska, bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv. Alla tarotlekar bygger på samma principer men kan delvis vara budbärare av olika energier, änglatarot är till exempel lite mjukare i sin framtoning är traditionell tarot. De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsaltets 4 element; vatten, eld, jord och luft. Tarotläggaren bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen och kan på så vis uttyda den berättelse som korten visar.

Orakelkort skiljer sig från tarot på så vis att de inte följer en principiell mall utan upphovsmakaren kan vara friare i sin skapelse. Både tarot och orakelkort fungerar genom att de är synkroniserade med din energi. Det betyder att de speglar din verklighet och ger en indikation på vad du kan komma att attrahera i ditt liv utifrån den position du befinner dig på just nu. De är på så vis portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Korten ger ingen spådom - varje situation har flera potentiella utfall och det är alltid Du som väljer din fortsatta väg. Tarot är ett hjälpmedel för att ge en djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa. Frågor kan ställas om vad som helst, så länge frågan är betydelsefull för dig. Det kan vara en allmän fråga om ditt mående eller en specifik fråga: "Är det rätt läge att söka nytt arbete?", "Vad ska jag tänka på för min hälsa?". "Varför har jag så svårt att sluta fred med min syster och hur kan vi komma vidare i vår relation?" Oavsett fråga så vill vägledningen stärka din känsla att själv staka ut den bästa vägen. Läsningen stärker dig inför ett beslut, det är ingen spådom.

Korten som Angela använder är änglatarot, traditionell tarot samt shamanska orakelkort. Ängladecket bjuder på många hälsningar från änglarna. Den har skapats av Radleigh Valentine. Ciro Machettis Legacy of the divine tarot deck synliggör skuggsidorna i en situation och djuplodar i en bredare symbolisk tolkning. Alberto Villoldos shamanska deck bär på vägledande energier från djur- och naturriket och våra förfäders livsvisdom. Om du inte själv uttrycker en önskan om vilket deck som ska användas så väljs deck utifrån energin i din frågeställning och ibland används de i kombination.