Min historia

Initierad av livetVad får en akademiskt utbildad sociolog med ett stimulerande jobb att ändra karriär och arbeta intuitivt med energimedicin? Det ingick inte i min plan, helt ärligt. Visst hade jag även före livskrisen som blev en "game changer", en stark känsla för den andliga dimensionen. Men efter ett existentiellt sökande i yngre dar så stängde jag ner det, ungefär så som folk gör mest. Mitt fokus var på familjen och arbetet som projektledare. Jag ville även förändra världen. Klimatkrisen och samhällskriser, viktiga saker som inte gick att blunda för, medförde ett politiskt engagemang under lång tid. Men så hände det som drabbat så många före mig. Jag fick en stressreaktion på grund av för höga förväntningar på mig själv under många år. 2016 knuffade universum mig i en annan riktning...

  Det var som en blackout. Jag befann mig på arbetet när jag från en sekund till en annan inte längre förstod vad jag skulle göra. Det låg papper framför mig, men jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Jag hade telefonsamtal jag skulle ringa, men jag visste inte vad jag skulle säga. Hela världen gungade, som om jag var sjösjuk. Jag blev livrädd på riktigt.

Efter en veckas vilande var jag åter i arbete, men nu som en spillra av mig själv. Stressreaktionen ledde till att jag helt tappade de psykologiska och energimässiga försvar som jag, delvis omedvetet, byggt upp för att skydda mig mot min öppenhet för andras energi. Jag var hudlös i kombination med svårt för att koncentrera mig och uppbåda kraft till vanlig problemlösning. Jag kunde brista i gråt för ingenting, mitt i möten. Jag förstod inte längre hur jag skulle förhålla mig till andra människor. Det var som att bli invaderad av intryck och inte längre förstå var jag slutade och andra började. 

  Det värsta var förtvivlan i förhållande till mina två barn och min fru, en känsla av att jag var på väg att förlora mig själv och därmed också dem. Vad jag än gjorde i form av prioriteringar och återhämtning, kunde jag inte återfå min energi. Så var jag vid vägs ände. Jag befann mig i en mental avgrund. De fanns ingen chans att klättra ur den, inte heller någon som kunde dra mig upp. Jag visste att "nu orkar jag inte en dag till. Imorgon kan jag inte gå upp ur sängen".  

  Den kvällen bad jag. "Om det verkligen finns en Gud så behöver jag hjälp nu. Jag ger upp, jag klarar inte mer". Jag hade bett förut, men detta var första gången som jag gjorde det med 100 procent intention  i varenda cell i min kropp. Jag hade inget annat val än att överlämna mig helt. Antingen fanns det en gudomlig kraft som kunde hjälpa mig eller så var jag slut. Jag hade inga förväntningar på resultatet, jag bara bad för mitt liv.

  Det som hände sen var att jag fick hjälp. De närmsta dagarna skedde ett möte med en andlig energi som är svår att beskriva i ord. Man kan kalla det för en mystisk upplevelse. Eller ett mirakel. Det gav kraft att leva vidare, och oavsett vad det än var så undanröjde det alla tidigare tvivel - det finns ett syfte för mitt liv. För allt liv. Det är inte en slump att vi är med på den här resan. Det var en uppenbarelse av att förstå hur allting hänger ihop och min del i det hela. 

  Det var ett chockartat uppvaknande i hur gudomlig/andlig energi kan läka. Det var även en uppmaning från andevärlden om att jag ska hjälpa andra. Jag förstod varför jag haft obeskrivliga förnimmelser, svåra känslor och mardrömmar under hela mitt liv. Det som jag inte tidigare kunnat förstå, fick sin förklaring; jag är empat och upplever energier på ett annorlunda vis. Initieringen följdes även av en 2 år lång "själens mörka natt". Jag mötte alla mina skuggsidor och förstod på ett djupare plan hur jag påverkat andra negativt, i detta liv och genom minnen från tidigare liv.  Det var en krävande soul searching med mystiska upplevelser i astral projektion i något som liknar himlen, men också något som liknar helvetet. Det pågick tills jag försonades med det som ÄR och fick kontroll över min kraft.  Slutligen var prövningen klar jag var redo att arbete energimedicinskt, med ett transpersonellt kärleksmedvetande (även kallat för Buddhamedvetande och Kristusmedvetande). Medicin "för anden" ges nämligen med bäst effekt om givaren själv är fri från det egna egots behov av bekräftelse eller illusioner. 

  Parallellt med livets egen initiering utforskade jag visdomstraditioner inom Reiki, shintoism, shamanism, taoism, tibetansk buddhism och kristen gnosis. Jag utforskar fortfarande. Det har inneburit ett ovärderligt stöd att ta hjälp av uråldrig visdom och mästerskap, men mina egna erfarenheter har varit de viktigaste. Det går inte att kopiera någon annans andliga transformation utan alla måste göra sin egen resa. Den analytiska och akademiska sidan av mig tycker likväl om att anlägga ett kvantfysiskt och jämförande perspektiv på andliga upplevelser. Att verkligheten ytterst är subjektivt medvetande behöver inte vara liktydigt med "flummig".  

  På GBG Reiki gör vi därför kurserna lite annorlunda. Alla anses vara förmögna att ta ansvar för sin egen upplysning eftersom sanningen är subjektiv. Du får nycklar till nya sätt att tänka och portaler till universums helande energier, men du uppmuntras att söka efter de kosmologiska sanningarna i ditt eget inre. För när du lär dig hur du förändrar din insida, kan du förändra hela din värld. När du vandrar på din egen väg av ljus, står du också i din fulla kraft.    

  Att stötta andra i deras andliga resa har blivit en uppgift som valt mig, snarare än att jag valde den. Allt det mörka som jag utsatts för och även själv burit på, visade sig vara en kraftfull energi som kan förvandlas till ljus. Ju tätare mörker i själens dunkla natt, desto större potential till förvandling. Vi har alla inom oss att bli vandrare på ljusets stig, bland stjärnor och planeter, och leva med glädje och tacksamhet över att få vara just här. Just nu. Det är en magisk resa för visdomssökare. Är du också redo?


Utbildning i energimedicin

  • Kundalini Reiki Millenium Master, Ole Gabrielsen, DK, 2019
  • Usui Reiki Master, Bodil Strängliden, Swe, 2019  
  • Usui/HolyFire III Reiki, Gun Moss Bjerling, Swe, 2019
  • Magickal Shaman Lightworker Master, Linda Colibert/Sunshine academy of metaphysics, UK, 2020
  • Jinlap Maitri Reiki Master, Sunshine academy of metaphysics, UK, 2020
  • Angel Tarot, Radliegh Valentine, US, 2020
  • Munay-Ki rites, Sunshine academy of metaphysics, UK, 2021
  • Change your inside, change your universe. Walk your own path of light.