Min historia

Initierad av livetVad får en akademiskt utbildad sociolog med ett stimulerande jobb att ändra kursen och arbeta intuitivt med energimedicin? Det ingick inte i min plan, helt ärligt. Visst hade jag även före den livskris som kom att bli kursändringen en stark tro på den andliga dimensionen. Men efter ett existentiellt sökande i yngre dar så la jag det mer på hyllan, ungefär så som folk gör mest. Mitt fokus var på familjen och arbetet som projektledare. Jag ville även förändra världen. Klimatkrisen och samhällskriser, viktiga saker som inte gick att blunda för, medförde ett politiskt engagemang under lång tid. Men så hände det som drabbat så många före mig. Jag fick en stressreaktion på grund av för höga förväntningar på mig själv under många år.

Det var som en blackout. Jag befann mig på arbetet när jag från en sekund till en annan inte längre förstod vad jag skulle göra. Det låg papper framför mig, men jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Jag hade telefonsamtal jag skulle ringa, men jag visste inte vad jag skulle säga. Hela världen gungade, som om jag var sjösjuk. Jag blev livrädd på riktigt.

Jag vilade i en vecka och kom sedan åter i arbete, men nu som en spillra av mig själv. Stressreaktionen ledde till att jag helt tappade de psykologiska och energimässiga försvar som jag, delvis omedvetet, byggt upp för att skydda mig mot min öppenhet för andras energi. Jag var hudlös i kombination med svårt för att koncentrera mig och uppbåda kraft till vanlig problemlösning. Jag kunde brista i gråt för ingenting, mitt i möten. Jag förstod inte längre hur jag skulle förhålla mig till andra människor. Det var som att bli invaderad av intryck och inte längre förstå var jag slutade och andra började. 

Det värsta var ändå förtvivlan i förhållande till familjen, känslan av att jag var på väg att förlora mig själv och därmed också dem. Och vad jag än gjorde i form av prioriteringar och återhämtning, kunde jag inte återfå min energi. Så var jag vid vägs ände. Jag befann mig i en mental avgrund. De fanns ingen chans att klättra ur den, inte heller någon som kunde dra mig upp. Jag visste att "nu orkar jag inte en dag till. Imorgon kommer jag inte kunna gå upp ur sängen".  

Den kvällen bad jag. "Om det verkligen finns en Gud så behöver jag hjälp nu. Jag ger upp, jag klarar inte mer". Jag hade bett förut, men detta var första gången som jag gjorde det med 100 procent övertygelse i varenda cell i min kropp. Jag hade inget annat val än att överlämna mig helt. Antingen fanns det en gudomlig kraft som kunde hjälpa mig eller så var jag slut. Jag hade inga förväntningar på resultatet, jag bara bad för mitt liv.

Det som hände sen var att jag fick hjälp. De närmsta dagarna skedde ett möte med en andlig energi som är svår att beskriva i ord. Man kan kalla det för en mystisk upplevelse. Eller ett mirakel. Oavsett vad det var så undanröjde det alla tidigare tvivel - det finns ett syfte för mitt liv. För allt liv. Det är inte en slump att vi är med på den här resan. Det var en uppenbarelse av att förstå hur allting hänger ihop och min del i det hela. 

Det var en chockartad initiering och ett uppvaknande i hur gudomlig/andlig energi kan läka oss och det födde en längtan att hjälpa andra. Det blev också tydligt för mig varför jag haft obeskrivliga förnimmelser, svåra känslor och mardrömmar under hela mitt liv. Det som jag inte tidigare kunnat förstå, fick sin förklaring; jag är empat och upplever energier på ett annorlunda vis. Initieringen följdes även av en 2 år lång "själens mörka natt", då jag med stor smärta mötte alla mina skuggsidor och på djupet förstod hur jag påverkat andra negativt.  Det var en krävande soul searching med fler mystiska upplevelser, inte alla trevliga.  Det innebar även att förlåta och försonas med den smärta som andra orsakat mig.  Slutligen var prövningen klar i om jag var lämpad att arbete energimedicinskt, med ett transpersonellt kärleksmedvetande (även kallat för Buddhamedvetande och Kristusmedvetande). Medicin "för anden" ges nämligen med bäst effekt om givaren själv är fri från det egna egots behov av bekräftelse eller illusioner. 

Efter denna initiering som livet gav utforskade jag visdomstraditioner inom Reiki, shamanism, taoism, tibetansk buddhism m.m. Det har inneburit ett ovärderligt stöd att ta hjälp av uråldrig visdom och mästerskap, även om mina egna erfarenheter varit de viktigaste. Det går inte att kopiera någon annans andliga transformation, alla måste göra sin egen resa. Den analytiska och akademiska sidan av mig tycker likväl om att anlägga ett kvantfysiskt och jämförande perspektiv på andliga upplevelser. Att verkligheten ytterst är subjektivt medvetande behöver inte vara liktydigt med "flummig".  

På GBG Reiki gör vi därför kurserna lite annorlunda. Alla anses vara förmögna att ta ansvar för sin egen upplysning och att sanningen är subjektiv. Du får nycklar till nya sätt att tänka och portaler för att etablera kontakt med universums helande energier, men du uppmuntras att söka efter de kosmologiska sanningarna i ditt eget inre. För när du lär dig hur du förändrar din insida, kan du förändra hela din värld. När du vandrar på din egen väg av ljus, står du också i din fulla kraft.    

Att stötta andra i deras andliga resa har blivit en uppgift som valt mig, snarare än att jag valde den. Allt det mörka som jag utsatts för och även själv burit på, visade sig vara en kraftfull energi som kan förvandlas till ljus. Ju tätare mörker i själens dunkla natt, desto större potential till förvandling. Vi har alla inom oss att bli vandrare på ljusets stig, bland stjärnor och planeter, och leva med glädje och tacksamhet över att få vara just här. Just nu. Det är en magisk resa för den som vill. Är du också redo?

Change your inside, change your universe. Walk your own path of light.