Har människan en själ och kan man i så fall tappa kontakten med den? Detta är en fråga som ställts under tusentals år och det finns tusentals tolkningar eller svar. I shamansk tradition finns till exempel idén om att själsbitar kan gå förlorade i

Läs mer