Vad har andlighet med kvantfysik att göra? På vilket sätt är Jung relevant idag i kliniskt patientarbete och som filosof? Vi pratar även om Jungs bidrag till organisationsteori och om Gud respektive slumpen ryms i hans idévärld.

Läs mer