Reiki är konsten att bjuda in lyckan


Reiki betyder ordagrant universell livsenergi. Metoden kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom att öka mängden livsenergi som flödar i människans energikanaler. Reiki är med andra ord en form av energiterapi där terapeuten placerar sina händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar fötter i syfte att balansera energin. Energin letar sig fram dit den behövs som bäst i klientens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - vattnet (energin) forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt. Metoden energiprincip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. 

Usui Reiki är den första, systematiserade formen av Reiki och den härstammar från Japan i början av 1900-talet. Legenden säger att det var en andlig lärare vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan.

Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. Reiki är inte ett exakt recept eller en uppsättning av dogmer. Det är en konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat. Eller med upphovsmannen Mikao Usuis egna ord, Reiki är  “the secret art of inviting happiness."  

Usui har även sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

Den villkorslösa kärleken är med andra ord den grundläggande spirituella principen för hur Reiki främjar vår självläkning och är en medicin "för anden". 

Du kanske även vill läsa Reiki som helande hantverk, inte religion
eller Varför finns det olika slags Reiki?
Vanliga frågor om Reiki.
Reiki och shamanism.


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.