Podcasten besvarar din fråga med tarotkortens hjälp

Välkommen till en fantastisk värld av tarot och orakel

Otäcka drömmar, mystiska sammanträffanden, ett knepigt vägval eller diffus ångest.... Ingen fråga kan vara fel eller konstig. Skriv din fråga till Magiskt tänkande och vi besvarar den i ett avsnitt.  Maila Angela på gbgreiki@gmail.com eller Patrik.stigsson@gmail.com. Självklart är din medverkan helt anonym

Vad är tarot?
Tarot är en uppsättning symboliska, arketypiska, bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv. Alla tarotlekar bygger på samma principer men kan delvis vara budbärare av olika energier, änglatarot är till exempel lite mjukare i sin framtoning är traditionell tarot. De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsalltets 4 element; vatten, eld, jord och luft. Tarotläggaren bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen och kan på så vis uttyda den berättelse som korten visar.

Orakelkort skiljer sig från tarot genom att de inte följer en principiell mall utan upphovsmakaren är friare i sin skapelse. Både tarot och orakelkort fungerar genom att de är synkroniserade med din energi. De speglar din verklighet och ger en indikation på vad du kommer att attrahera i ditt liv utifrån den position du befinner dig på just nu. De är på så vis portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Korten ger ingen spådom - varje situation har flera potentiella utfall och det är alltid Du som väljer din fortsatta väg. De är ett hjälpmedel till djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa. Frågor kan ställas om vad som helst, så länge frågan är betydelsefull för dig. Det kan vara en allmän fråga om ditt mående eller en specifik fråga: "Är det rätt läge att söka nytt arbete?", "Vad ska jag tänka på för min hälsa / kärlekslivet?". "Varför har jag så svårt att sluta fred med min syster och hur kan vi komma vidare i vår relation?" Oavsett fråga syftar vägledningen till att stärka dig inför ett eget beslut.

Korten som används är änglatarot, traditionell tarot samt orakelkort. Ängladecket bjuder på många hälsningar från änglarna. Den har skapats av Radleigh Valentine. Ciro Machettis Legacy of the divine tarot deck och The Jungian tarot av Robert Wang synliggör skuggsidorna i en situation och djuplodar i en bredare symbolisk tolkning. Alberto Villoldos shamanska deck och Earth Wisdom av Barbara Moore bär på vägledande energier från djur- och naturriket och förfäders livsvisdom. Om du inte själv uttrycker en önskan om vilket deck som ska användas så väljs det utifrån energin i frågan, ibland i kombination.

-------
Du hittar podcasten och tidigare vägledningar på http://www.magiskttankande.se
Vill du ha en mer omfattande vägledning av Angela, boka Stora vägledningen.

----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.