Läkande genom rätt mindset - lär dig Reikiidealen

Reiki är en energiterapi som läker på flera olika nivåer. En nivå handlar om vår inställning eller vårt "mindset" till livet och vår andliga utvecklingsväg.

Legenden om Reikins ursprung är att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte Reikin i början av 1900-talet. Detta efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att han sökte den helandeteknik som andra andliga lärare  (så som Buddha och Jesus) använt sig av tidigare i historien.

Inledningsvis var han övertygad om att Reikin i sig självt rådde bot på alla slags problem. Han besökte Kyotos fattigkvarter och helade både fysiska och psykiska åkommor bland dem han mötte, utan krav på motprestation. Han såg hur många blev hjälpta och Usui förutsatte att de därmed skulle ta chansen att förändra sina liv. Till hans förvåning mötte han samma människor igen efter en tid och fann att de återfått sina tidigare problem. Trots bot förmådde de inte förändra sina liv, utan insjuknade på nytt. Usui drog slutsatsen att hjälp inte kan vara en ”one-way-street”. Den som blir hjälpt måste själv aktivt välja att ta ansvar för sitt mående och göra en egen insats. Han formulerade ett antal principer, kallade Reikiidealen, som han ansåg borde prägla "mindsetet" hos den som söker läkning och helande genom Reiki.

I modern version är idealen sammanfattande så här:

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Reiki är alltså mer än att ta emot och förmedla energi med hjälp av meditation. Det är även en inställning till sig själv och andra människor. Att förändra inställning kan ta tid. Att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms därför inte heller av en quick fix, om du till exempel även behöver förändra dina tanke- eller beteendemönster. 

Att praktisera Reiki är med andra ord att varje dag välja ett ödmjukt förhållningssätt till livet. Det är ibland lättare sagt än gjort ;-) Inte heller jag lyckas varje dag. Men att ha idealen som rättesnöre - det är Reiki.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.