Är du vild och fri?

Meningen med livet är ett liv med mening

Drömmer du också om att följa ditt hjärtas röst? Sadla om, göra en exit eller helt enkelt sakta ner? Göra det du mår bra av, istället för det som förväntas av din omgivning?   "Jag kan inte följa mitt hjärta för jag måste betala räkningarna", uttryckte en klient det. Hon hade brist på livsglädje, men överskott på ansvarskänsla. Och visst hade hon delvis rätt. Vi ska inte bli dumdristiga bara för att vi vill fylla våra liv med mening. Men måste det vara antingen - eller? 

Författaren Elmer Diktonius har uttryckt det så väl "Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger". Denna mening har följt mig genom livet sedan tidig tonår. Jag har tänkt på den varje gång jag tvekat att kasta mig ut i det okända. Jag vill vara vild, inte tam. När barnen kom blev jag lite mindre vild och gjorde det man ska; fostrade barn och byggde ett stabilt liv. Men nu som medelålders kan jag unna mig att bli lite vildare igen. Inte vild på samma sätt som när jag var 15 eller 25 förstås, men vild och fri i hjärtat och sinnet. Jag kan välja att hitta sätt som gör att jag kan kombinera min frihet med ansvar för andra.

Förändring händer inte över en natt, men även små myr-steg leder fram. Tar du bara ett litet steg i taget i rätt riktning, så innebär det i sig en ökad frihetskänsla. Och positiva känslor föder ännu mer positiva känslor och ökad kraft att ta oss förbi de hinder vi möter på vägen. För det finns alltid hinder. En del är verkliga, men de allra flesta är illusoriska och handlar om våra egna tanke-fällor. 

Vad skulle du göra om du var vild och fri? Första steget är att våga tänka tanken. Andra steget är visualisera och planera vägen. Tredje steget är att hantera hindren, ett i taget. Finns det ett oöverstigligt hinder, pröva en annan väg. Fortsätta bara att gå i rätt riktning.

#meningenmedlivet© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.