Är du en uppvaknande shaman?

Alla vet vi att hoten mot människan och andra arters överlevnad är allvarliga. Men är du en person som även känner denna obalans i energierna runt dig? Känner du att människan behöver skapa en starkare kontakt med naturen och se sig som en del av någonting större för att kunna läka vår planetära kris? Är du en uppvaknande shaman?

Shamaner är medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin.

En besjälad värld där allt hänger ihop
Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar att personen med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även det som inte är synligt för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom andlig medicin (energimedicin). Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande hanterverket utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner. Det som är gemensamt är målsättningen att drömma fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför t ex med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla ETT - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Det är inte konstigt att ursprungsbefolkningar är bättre än den "moderna människan" på att lita till intuitionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på "magkänslan" kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns väderleksrapporter, nyheter på TV, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är arvet, traditionen och ödmjukhet inför förfädernas kunskap livsavgörande.

Shamanism för 2000-talet
I upplysningens och teknikens tidevarv så har den moderna människan förlorat kontakten med sin intuition och denna uråldriga visdom. Naturen är bara en resurs som ska utvinnas. Detta synsätt har lett in vår civilisation på en ödesdiger väg som idag ingen förnekar konsekvenserna av; klimatförändringar, avskogning, jorderosion, bränder, döende hav, svåra välfärdssjukdomar, med mera. Det moderna samhället har all kunskap som behövs för komma till bukt med problemen, men saknar likväl den livssyn och de värderingar som krävs för att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en hälsosam balans mellan människa, ekonomi, teknik, djur och natur. En neoshaman är en person som är en del av det moderna samhället men samtidigt vill fördjupa människans kontakt med naturen och alltet genom ökad medvetenhet och energiarbete.

Shamanskt uppvaknande
Ett shamanskt uppvaknande innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med läkande av något slag. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men medför en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. I samband med invitationen prövas personens motiv och den uppvaknande shamanen är tvungen att konfrontera sina skuggsidor i något som kan kallas för shadow work eller själens mörka natt. Andevärlden ger personen ett antal olika prövningar för att hen ska visa sig mogen att anförtros ett fortsatt samarbete med andevärlden. 

Är du en uppvaknande shaman? Ställ dina frågor till bloggen eller dela med dig av egna erfarenheter. 

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.